Coaching Business

10 vấn đề áp lực nhất doanh nghiệp xây dựng phải đối mặt

10 vấn đề áp lực nhất doanh nghiệp xây dựng phải đối mặt Thách thức lớn nhất đối với các dự án xây dựng là gì? Các doanh nghiệp xây dựng trên thị trường hiện nay đều phải đối mặt với các vấn đề xảy ra khi triển khai dự án: thiếu lao động lành nghề, quản… Continue reading 10 vấn đề áp lực nhất doanh nghiệp xây dựng phải đối mặt

Huấn luyện doanh nghiệp là gì ?

Huấn luyện doanh nghiệp là gì ? Huấn luyện (hay coaching) đang là một xu thế mới ở Việt Nam. Huấn luyện được xem là một phương pháp để giúp đỡ người khác rèn luyện, phát triển, học hỏi những kỹ năng mới, đối mặt với thử thách cá nhân, kiểm soát sự thay đổi… Continue reading Huấn luyện doanh nghiệp là gì ?

Xây dựng doanh nghiệp hiệu quả

Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả – E – Myth E – Myth: Để xây dựng Doanh nghiệp Hiệu quả Ở Mỹ, hàng năm, hơn một triệu người bước vào kinh doanh. Sau năm đầu tiên, ít nhất 40% trong số đó sẽ phá sản. Trong vòng 5 năm tiếp theo, hơn 80% số… Continue reading Xây dựng doanh nghiệp hiệu quả

Những khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu

Những khó khăn hay gặp của việc xây dựng thương hiệu Xây dựng thương hiệu luôn luôn được các công ty chú trọng xây dựng từ hình ảnh thưởng hiệu, sản phẩm hay giá trị doanh nghiệp mang lại cho khách hàng, nhưng thương hiệu đẹp hoàn toàn là chưa đủ những khó khăn luôn… Continue reading Những khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu

Khó khăn, thuận lợi trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Các thuận lợi, khó khăn khi xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại? Các thuận lợi, khó khăn khi xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh của DNTM? Thuận lợi: Trong điều kiện kinh doanh mới, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội, song… Continue reading Khó khăn, thuận lợi trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn khi xây dựng thương hiệu

Doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn khi xây dựng thương hiệu (TBKTSG Online) – Xây dựng thương hiệu là một việc làm rất quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, theo đại diện một số doanh nghiệp, công việc này của họ… Continue reading Doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn khi xây dựng thương hiệu