Coaching Business

Giới thiệu

Nguyễn Minh Tiền là ai?

Nguyễn Minh Tiền sinh sống tại thành phố Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp – Khoa Kinh Tế năm 1996,  là chủ nhãn hiệu Thời Trang Nam – SBH Tailor. 

Được chấp nhận với tư cách là người được nhượng quyền của ActionCOACH. Là một phần của Doanh chủ Firm ActionCOACH.

Ông đã kinh doanh 18 năm và chìa khóa thành công đó là : Kế hoạch, Kỷ Luật & Tập Trung

ActionCOACH

ActionCOACH – Doanh chủ Firm là Công ty nhượng quyền Huấn luyện Doanh nghiệp của ActionCOACH hoạt động tại Việt Nam.

 

Chúng tôi giúp gì được cho bạn? Chúng tôi hướng dẫn các chủ doanh nghiệp xây dựng thu nhập thụ động trong công việc kinh doanh cần thiết để đáp ứng các mục tiêu công việc và cuộc sống của họ.

 

Điều này được thực hiện thông qua việc dạy họ làm việc TRÊN doanh nghiệp của họ chứ không phải trong đó. Định nghĩa của chúng tôi về một doanh nghiệp thành công là ‘một doanh nghiệp có lợi nhuận thương mại có thể hoạt động mà không cần bạn’.

 

Để đạt được điều này, chúng tôi cung cấp sự kết hợp của huấn luyện 1-1, huấn luyện nhóm, các chương trình ĐÀO TẠO nhóm cũng như CLB kinh doanh hàng tháng.

 

ActionCOACH đã có tuổi đời 27 năm và là thương hiệu nhượng quyền huấn luyện doanh nghiệp lớn nhất thế giới với hơn 1000 huấn luyện viên trên khắp thế giới. ActionCOACH đã hoạt động tại Việt Nam được 8 năm.

Khát khao cháy bỏng của chúng tôi là: Giúp hàng ngàn chủ doanh nghiệp xây dựng thu nhập thụ động trong kinh doanh mà họ cần để đáp ứng các mục tiêu công việc và cuộc sống, và trong quá trình này, họ sẽ tác động tích cực đến gia đình của họ.

Bạn có muốn kiếm nhiều tiền hơn không?

 

Bạn có muốn giành lại quyền kiểm soát thời gian của mình không?

 

Bạn có cảm thấy rằng doanh nghiệp của bạn đang điều hành bạn, không phải là điều hành doanh nghiệp của bạn?

 

Bạn có muốn tìm và giữ những người giỏi trong đội của mình không?

Nói chuyện với tôi và tôi sẽ dạy bạn làm việc trên doanh nghiệp của bạn, không phải trong doanh nghiệp của bạn.

Trong quá trình này, bạn sẽ mở rộng vùng an toàn của mình, mở ra tiềm năng của doanh nghiệp và tạo ra thu nhập thụ động cần thiết để đáp ứng các mục tiêu công việc và cuộc sống của bạn